عڪس ڪنار نوار آدرس

   

عڪس ڪنار نوار آدرس در ڪجا  قرار میگیرد؟


برای پرشین بلآگ: کد را در ویرایش قآلب و بعد از عبآرت head وارد کنید ( و این کدها در کدهای اختصاصی (جاوا) کار نمیکند.)

برای بلآگفا: کد را در کدهای اختصاصی یا در ویرایش قآلب و بعد از عبآرت head وارد کنید.

کدهآ

 

 

<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/49975797762948131886.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-code.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>


<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/29337197283664237927.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>   <!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/05732947569153107226.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p> <!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/98138287208920626427.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p> <!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/72052727996700844667.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p> <!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/77030591351207440264.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p> <!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/98280808784317638955.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p> <!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/65091228169736065383.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p> <!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/21289051045354007939.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>

 

<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/04484486679181802257.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>

 

<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/37380493302849348340.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>

 

<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/45729515567352659203.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>

 

<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/57658183867659104268.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>

 

 

<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/47456530710284780217.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>

 

 


<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/11263015519514332104.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/55375991419039411226.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p><!------ www.magnolia-theme.persianblog.ir------

<!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/43931395670195731512.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p><!------ www.magnolia-theme.persianblog.ir------->
 

 

 

 

         

  <!-----www.magnolia-theme.persianblog.ir-----><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://img4up.com/up2/38625728654034036138.gif" /><a target="_blank" href="http://magnolia-theme.persianblog.ir">ڪُـ ـد عڪس ڪنار نوار آدرس</a><p></p><!------ www.magnolia-theme.persianblog.ir-------

 

 

/ 3 نظر / 39 بازدید
شراره میسا

پس چرا من میزنم نمیشه؟؟؟ هیچ تغییری نمیکنه؟!!!!

♥آیدا♥

سلام عزیزمم یه قالب وبلاگ میخاستم که مربوط به دختر کوهستان باشه. رنگ قالبم صورتی و سبز فسفوری خوشرنگ. قالب وبلاگم عکسش فانتزی (یا فانتزی متحرک) باشه. میتونی برام درست کنی؟؟ به یجا دیگه سفارش دادم اما یه قالبی برام درست کرده که هیچ ربطی به اسم وبلاگم نداره. تورو خدا بیا ببین[گریه] میتونی کمکم کنی؟؟ میتونی اونجوری که میخام برام قالب بسازی؟؟[ناراحت]

♥آیدا♥

ولی قالبی که دوستم برام ساخته رو برا اینکه دلش نگیره گذاشتم. امیدوارم شما بتونی کمکم کنی.