شکلک هآی کامنت گذاری


☮ ✈ ♋ 웃 유 ☠ ☯ ♥ ✌ ✖ ☢ ☣ ☤ ⚜ ♪ ♫ ♬ Σ ♤ ♧ ♡ ♢ ♚ ♛ ★ ✪ ✯ ✰ ☻ ☺ ☄ ☾ ☼ ☁ ☂ ☃ ℃ ℉ ° ❅ ϟ ☦ ✞ ☥ ⌘ ✡ ۞ ✄ ✆ ✉ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ✔ ✘ ▲ ▼ ◆ ◎ ☚ Δ ◕ ◔ Ω ʊ ღ Ⓐ ☭ ♒ 卐 ☪ ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ № ⇨ ❝ ❞ ❖   ☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ . ☜(˚▽˚)  ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ۵ 웃 유 ღ ♋ ♂ ♀ ☿    ✆ ✉ ☎ ☏    ✁ ✂ ✃ ✄    ☩ ☨ ☦ ✞ ✛ ✜ ✝ ✙ ✠ ✚ † ‡   ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ° ø   ✐ ✎ ✏ ✑ ✒ ✍ ✉ ⌨    † ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☯ ☧ ☬ ☸ ✡ ♁ ✙ ♆    Ⓐ ☭ ✯ ☪ ☫ ✡ ☮ 卐 ✌    ❢ ❣ ⁇ ‼ ‽ ⁈ ¿ ¡ ⁉ ؟    ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟    ♤ ♧ ♡ ♢ ♠ ♣ ♥ ♦    ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✡ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ❂ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ┏┓┏┓┏┓╋╋┏┓ ┃┃┃┃┃┃╋┏┛┗┓ ┃┃┃┃┃┣━╋┓┏╋━━┓ ┃┗┛┗┛┃┏╋┫┃┃┃━┫ ┗┓┏┓┏┫┃┃┃┗┫┃━┫ ╋┗┛┗┛┗┛┗┻━┻━━┛ ┏┓╋┏┓ ┃┃╋┃┃ ┃┃┏┫┃┏┳━━┓ ┃┃┣┫┗┛┫┃━┫ ┃┗┫┃┏┓┫┃━┫ ┗━┻┻┛┗┻━━┛ ┏━━━━┳┓╋┏┳━━┳━━━┓ ┃┏┓┏┓┃┃╋┃┣┫┣┫┏━┓┃ ┗┛┃┃┗┫┗━┛┃┃┃┃┗━━┓ ╋╋┃┃╋┃┏━┓┃┃┃┗━━┓┃ ╋╋┃┃╋┃┃╋┃┣┫┣┫┗━┛┃ ╋╋┗┛╋┗┛╋┗┻━━┻━━━┛  € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩ ރ 円 ₢ ₥ ₫ ₦ zł  ₠ ₧ ₯ ₨ Kč ₪‎ ░▐█▀▀ █─█ █▀▄ █── ▄▀▄ █▀▀▄ █▀▀──▄▀ ▄▀▄ ▄▀▄ █── ░▐█▀▀ ▄▀▄ █─█ █─▄ █─█ █▐█▀ █▀▀──█─ █─█ █─█ █─▄ ░▐█▄▄ ▀─▀ █▀─ ▀▀▀ ─▀─ ▀─▀▀ ▀▀▀───▀ ─▀─ ─▀─ ▀▀▀ ░▐█▀▀▀─ █▀▀ █▄─█ █▀▀ █▀▀▄ ▄▀▄ ▀█▀ ▄▀▄ █▀▀▄ ▄▀▀ ░▐█░▀█▌ █▀▀ █─▀█ █▀▀ █▐█▀ █▀█ ─█─ █─█ █▐█▀ ─▀▄ ░▐██▄█▌ ▀▀▀ ▀──▀ ▀▀▀ ▀─▀▀ ▀─▀ ─▀─ ─▀─ ▀─▀▀ ▀▀─  ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ    ☜ ☞ ☝ ☚ ☛ ☟ ✍ ✌   ™ ℠ © ® ℗   No ☐ ☒ ✇ ✖ ✗ ✘ ✕ ☓   Yes ☑ ✓ ✔ √    ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙ ☉ ℃ ℉ ° ❅ ✺ ϟ ℰᾔ¢◎øł ƴ☺ʊґ ☂ℯ✄т‼   ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀    ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ 

5 سال پیش