مشآهده قآلب های عآشقــــــونه

بچه ها قالب های که میسازم مخصوص سرویس پرشین بلاگ هستند و برای استفاده در سرویس های دیگر باید از مبدل قالب استفاده کنید،برای این کار میتونید از لینک های زیر استفاده کنید

 مبدل قآلب هآی پرشین بلآگ به بلآگفا

مبدل قآلب هآی پرشین بلآگ به بلآگ اسکای

 

قآلــب شمــاره 1

مُشاهِده

 کُد

5 سال پیش